Panzermuseum East

Frilufttilbud 1

J. nr. MLGP-E-16-0664

Panzermuseum East har modtaget tilsagn om tilskud fra EU med bistand og stor imødekommenhed fra Landudvikling Slagelse til at udvide sine rammer for handicapvenlige og almennyttige tilbud ved etablering af rekreative anlæg. Anlæggene henvender sig til dels den internationale og danske frilufts- og campingturisme, men i høj grad også som et permanent friluftsbaseret tilbud til lokalområdets unge, krigsveteranmiljøet, foreningslivet og øvrige private og offentlige aktører.

Museet etablerer bl.a. anlæg, der tematisk ligner militære fortifikationer. Herunder et Rørshelter samt et Skyttegravsshelter hver med plads til 10 – 16 overnattende gæster. Shelterne er forsynet med grill- og bålpladser samt borde/ bænkesæt. Desuden etableres et Langhus med plads til 30 – 40 gæster og et handicapvenligt toilet.

Indsatserne vil medvirke til at underbygge museets fortsatte udvikling og appellere til mange forskelligartede målgrupper. Forventningen er, at projektet generere omsæt-ning lokalt og på sigt medvirke til oprettelse af flere lokale arbejdspladser.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) hjemmeside: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

Panzermuseum East

Frilufttilbud 2

J. nr. MLGP-E-18-1309

Panzermuseum East har modtaget tilsagn om tilskud fra EU med bistand og imødekommenhed fra Landudvikling Slagelse til at udvide sine rammer for handicapvenlige og almennyttige tilbud ved etablering af rekreativt anlæg. Anlægget henvender sig til dels den internationale og danske frilufts- og campingturisme, men i høj grad også som et permanent friluftsbaseret tilbud til lokalområdets ung, krigsveteranmiljøet, foreningslivet og øvrige private og offentlige aktører.Museet etablerer en Put & Take sø med handicapvenlige stiforbindelse og fiskeplatforme foruden mulighed for traditionelt fiskeri fra søens breder. Put & Take søen vil supplere og bidrage til synergi mellem Panzermuseums East for nyligt etablerede overnatningsmuligheder i form af sheltere, grillpladser og spisehus.Indsatsen vil medvirke til at underbygge museets fortsatte udvikling og appellere til mange forskelligartede målgrupper. Forventningen er, at projektet genererer omsætning lokalt og på sigt medvirke til oprettelse af flere lokale arbejdspladser.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) hjemmeside:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

PanzerMuseum East

Fladholtevej 18
4200 Slagelse
Tlf. 20259048

Åbningstider

Se åbningstider – klik her

Facebook